Musik och sånger från Fem myror är fler än fyra elefanter. Fem myror är fler än fyra elefanter. .