Presentation av bokstaven O i fem myror är fler än fyra elefanter: