Musik med Trazan och Banarne och Electric Banana Band.. Trazan & Banarne. .