Presentation av bokstaven D i fem myror är fler än fyra elefanter: