Presentation av bokstaven N i fem myror är fler än fyra elefanter: