Under vinter nattens Himmel ,
en tindrande stjärna klar ,
de kom en bild och känsla,
hur min barndoms jular var.
Fyll av denna värme, det fanns ej tid och rum ,
där stod jag mitt på stigen,
vaken men ändå dröm.

Min själ blev fylld av ljus , det blev stilla frid och ro .
Många år har gått , men minns min barnatro.

De hördes klara toner av en gammal gammal sång,
från den lilla skolsal, där vi lärde den en gång.
Där stod den gamla orgeln och klasskamraters sång,
vi sjöng om Julens högtid ,
det finaste jag hört någon gång

Min själ blev fylld av ljus det blev stilla frid och ro.
Många år har gått men minns min barnatro.

Nog fanns där tid av varför som det gör än i dag .
Men livets skola lär mej ta vara på varje dag.
Det går ej leva bakåt eller försöka hålla kvar,
Men vårda ömt det goda och ge till dem vi har.

Text & Musik: Lennart Öhman