Broder Jakob, broder Jakob,
sover du, sover du?
Hör du inte klockan?
Hör du inte klockan?
Ding ding dong,
ding ding dong.