Mora Träsk sjunger låten När jag tittar på apan.

När jag tittar på apan
tittar apan tillbaks på mig
När jag tittar på apan
tittar apan tillbaks på mig

Uh-uh-uh-uh-uh
Uh-uh-uh-uh-uh

…vinkar till…
…lipar at…
…blinkar till…
…klappar åt…
…gäspar åt…
…går apan och lägger sig