Bro bro breja
stockar och stenar
alla goda renar
ingen slipper här fram, här fram,
förrän han säger sin käraste namn,
vad heter han/hon?

Har du tagit prästens sko
prästens sko, prästens sko
har du tagit prästens sko
ja eller nej?