Jag har jobbat I alla världens länder
Släpat stenar vid Nilens heta stränder
Det var mycket, mycket hårda tider
För jag byggde jättepyramider

Alla hugger I och säger ett ”huh” -”huh”

Jag har jobbat på många stora skutor
Ätit skorpor I’många små kajutor
Jag har revat segel I orkaner
Jag har lastat och lossat små bananer

Alla hugger I och säger ett ”huh” -”huh”
Alla hugger I och säger två ”huh” -”huh, huh”

Jag har jobbat I Falu koppargruva
Jag har frusit så jag har fått snuva
Det var inte en sekund att missa
Så jag hacka även när jag kissa

Alla hugger I och säger ett ”huh” -”huh”
Alla hugger I och säger två ”huh” -”huh, huh”
Alla hugger I och säger tre ”huh” -”huh, huh, huh”

Men det värsta jobbet I min visa
Var I Stockholm när jag jobba som Lapp-Lisa
När jag delat ut små böteslappar
Kom dom fram och ville ge mig klappar

Alla hugger I och säger ett ”huh” -”huh”
Alla hugger I och säger två ”huh” -”huh, huh”
Alla hugger I och säger tre ”huh” -”huh, huh, huh”
Alla hugger I och säger fyra ”huh” -”huh, huh, huh, huh”