Herren av himlen är kommen till jorden,
enfödde Sonen är människa vorden.
Gud har fullbordat profetiska orden:
född är oss Frälsaren, Israels tröst.

Sion, din bidan var lång i årtusen.
Kristus är kommen, se julen, se ljusen!
Glädje i templen och glädje i husen,
frid och försoning för tacksamma bröst.

Herdar på marken som vaktade hjorden,
hörde Guds änglar och heliga orden:
Ära i höjden och frid uppå jorden,
människor alla Guds goda behag.

Än faller mörker med skuggor så tunga
över oss alla, båd´ gamla och unga.
Dock blir det ljust, och vid julen vi sjunga,
sjunga om Jesus, om frälsningens dag.