Här kommer lilla Ludde
Hå hå ja ja,
Bärande på en kudde
Hå hå ja ja,
Här kommer Luddes mamma
Hå hå ja ja,
Bärande på det samma
Hå hå ja ja