Har du ont i magen,
gå till Per i hagen!
Är han inte hemma,
gå till moster Emma!
Är han inte där,
gå till Sankte Pär!
Är han också borta,
gå då till faster Lotta
och låna dig en potta!