Goder morgon / afton mitt herrskap här kommer lusse brud
Hon nalkas nu eder med ära

Vi få önska eder alla en fröjdefuller jul
Från olyckor alla bevare eder Gud

Se Lucia sig påminner att få roa er en stund
Om hon er vid hälsan finner i denna morgonstun / aftonstund