Viljen I veta och viljen I förstå?
hur bönderna pläga så havre?
Min fader, han sådde, han sådde sisåhär,
och sedan så vilade han armen.
Han stampa med sin fot, han klappa med sin hand,
så gladelig, så gladelig.
Sen vände han sig om uti dansen.

Se, var jag fått uti min hand
och se, vad jag fått att föra!
En liten gosse/flicka, så fager och så grann,
så nätt uti sina kläder.
Jag håller dig så kär, jag stiger dig så när,
jag kan inte säga, hur vacker du är.
Jag låter dig stå för en annan.