Vid Betlehem en vinternatt
omkring en eld sig herdar satt.
Tätt mörkret står kring deras hjord.
De först av alla hör änglarnas ord:
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

Ett barn är född till Guds behag.
Nu firar vi en glädjens dag
med fröjd och sång i Herrens hus
i Betlehemsstjärnans eviga ljus.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehem stad!