Vi sätter oss i ringen,
och tar varann i hand.
Vi är en massa syskon,
som tycker om varann.
För Gud är allas pappa,
och jorden är vårt bo.
Och vi vill vara vänner,
med alla må ni tro.

Vi sätter oss i ringen,
och tar varann i hand.
Vi är en massa syskon,
som tycker om varann.
Tack gode Gud för jorden,
och alla människor.
Gör en familj av alla,
en enda jättestor.

Text: Margareta Melin