Barnvisor.nu

Lyssna på barnvisor och barnsånger. Skriv ut texter för visor och ramsor

Dopvisor, Religiösa visor, Visor T

Tryggare kan ingen vara


Tryggare kan ingen vara,
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar,
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka,
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla,
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

Text: Lina Sandell-Berg


2 Kommentarer

  1. ingeborg bäckström

    Denna barnpsalm på alla ,stora som små.Tänk om alla barn fick lära sig den.

  2. birgit bergman

    Detta är en av de finaste barnspalmerna,
    den som man sjöng ofta som barn, den borde barnen få lära sig idag
    också.

Leave a Reply