Tretti dagar har november,
april, juni, och september,
tjugoåtta en allen,
alla de övriga trettioen.