Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Kouack-ack-ack, kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack-ack-ack.
Kouack-ack-ack, kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack-ack-ack.

Små grisarna, små grisarna, är lustiga att se.
Små grisarna, små grisarna, är lustiga att se.
Båd’ öron, båd’ öron, och svanar hava de
Båd’ öron, båd’ öron, och svanar hava de
Å nöff, nöff, nöff, å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff, nöff, nöff,
Å nöff, nöff, nöff, å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff, nöff, nöff.