Sju vackra flickor i en ring
sju vackra flickor i en ring,
vackraste flickor häromkring ibland de flickor alla.
Flickorna vända sig omkring
flickorna vända sig omkring,
sökande efter vännen sin ibland de gossar alla.
Vara vem det vara vill
vara vem det vara vill.
Den, som jag räcker handen till,
han har mitt unga hjärta.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu har jag fått den jag vill ha
ibland de gossar alla,
ibland de gossar alla.