Nu vaknen och glädjens! Lucia är här
och natten mot morgon sig vänder
De skimrande ljusen i kronan hon bär
och hoppet i hjärtat hon tänder
Välkommen, du midvinterns strålande mö
du tröstande budbärarinna

Se livet, som höljes av frost och av snö
skall seger ånyo dock vinna
Välkommen, välkommen på nytt i vårt hus
du ljusbrud, som natten betvingar
och tänder i mörkret en strimma av ljus
och hoppet och glädjen oss bringar