Nu är det jul igen, och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska.
Nu är det jul igen, och nu är det jul igen
Och julen varar väl till påska.

Men det var inte sant och det var inte sant
För däremellan kommer fasta.
Och det var inte sant och det var inte sant
För däremellan kommer fasta.