Text: Olle Hjelm
Musik: Åke Billström

Det tänds miljoner stjärnor
i natten klar och ren
och himlens fönster glimmar
långt fram i timmen sen.
Snart hjärtats portar glänta
för syster och för bror.
Med spänning alla vänta
på undret som vi tror.
I juletid skall närma
och stärka vänskapsband
och människorna värma
i själens vinterland.

Det tänds miljoner stjärnor
och över stad och land
skall juleljusen brinna
när likt en hemlig hand.
Du ser det tunga vika
i evangeliets ord.
Må löftesord ej svika
om sällsam frid på jord.
Och medan flingor dalar
på bygdens skog och hus
så hörs från rymdens salar
liksom ett himmelskt brus.

Det tänds miljoner stjärnor
i natten klar och ren
och himlens fönster glimmar
Långt fram i timmen sen.
Snart hjärtats portar glänta
för syster och för bror.
Med spänning alla vänta
på undret som vi tror.
I juletid skall närma
och stärka vänskapsband
och människorna värma
i själens vinterland.