Lunka på, lunka på.
Vi har långan väg att gå.
Hopp, mor Annika.
Hopp, mor Annika.
Hopp, min lilla Annika.
Hopp, mor Annika.
Hopp, mor Annika.
Hopp, min lilla Annika.