Lille katt, lille katt,
lille söte katta,
vet du att vet du att
det blir mörkt om natta.

Lille gris, lille gris,
lille söte grisen,
om du frys om du frys
så gör eld i spisen.

Lille ko, lille ko,
lille söte koa,
det var ho det var ho
ho som sket på broa.

Lille mor, lille mor,
lille söte mora,
ho fick skor ho fick skor
men de var för stora.

Lille far, lille far,
lille söte faren, en sån karl
en sån karl det är tur vi har’en.

Lille jag, lille jag,
lille söte Ida,
jag vill ha jag vill ha


rotemos till middag.