Klappa händerna när du är riktigt glad
Klappa händerna när du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Klappa händerna när du är riktigt glad

Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad
Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Knäpp med fingrarna när du är riktigt glad

Stampa fötterna när du är riktigt glad
Stampa fötterna när du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Stampa fötterna när du är riktigt glad

Slå på dina knän när du är riktigt glad
Slå på dina knän när du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Slå på dina knän när du är riktigt glad

Säg: ”Hej! Hej” till vännen din som sitter där
Säg: ”Hej! Hej” till vännen din som sitter där
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Säg: ”Hej! Hej” till vännen din som sitter där

Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Gör nu alltihop om du är riktigt glad

Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Gör nu alltihop om du är riktigt glad
Du kan också glädja andra
Som på denna jorden vandra
Gör nu alltihop om du är riktigt glad.