Klang, min vackra bjällra, i den sena kväll
Spring, min raska fåle, över mo och fjäll
Hemåt ila vi med vindens snabba fart,
där så vila vi i mjuka armar snart,
och vår lycka ingen må förtycka.

Alla kvällens norrsken flämta där i skyn
alla sälla minnen skämta för min syn.
Klang, min vackra bjällra, i den sena kväll
Spring, min raska fåle, över mo och fjäll
Hemåt ila vi med vindens snabba fart,
där så vila vi i mjuka armar snart,
och vår lycka ingen må förtycka.

Ratsch, det sprakar nog en frost i björk och tall.
Kratsch, ett brak i skogen bådar furans fall.
Granens långa skuggor darra lätt på snön
yvig är dess päls, och varje kvist är grön
skogens kung är evigt ung och fager.
Tusen, tusen stjärnor gnistra i hans hår
ingen kung på jorden sådan krona får.

Ratsch, det sprakar nog en frost i björk och tall.
Kratsch, ett brak i skogen bådar furans fall.
Granens långa skuggor darra lätt på snön
yvig är dess päls, och varje kvist är grön
skogens kung är evigt ung och fager.

Hej, galopp, det går på insjöns silfvertak.
Hejda loppet ej för varje liten vak
Långa djupa fjärdar brusa under oss
många ljuva världars ljus i stjärnors bloss
vackra glimma uti isens strimma.

Höjden är så klar, och klart är djupet ock
dö, det är visst gott, men bättre leva dock.
Hej, galopp, det går på insjöns silvertak.
Hejda loppet ej för varje liten vak
Långa, djupa fjärdar brusa under oss
många ljuva världars ljus i stjärnors bloss
vackra glimma uti isens strimma.

Klang, min vackra bjällra, gladt i kvällens ro
Spring, min raska fåle, över fjäll och mo
Första morgonstråle randas i vårt hem
alla skogar småle, och vi le åt dem
om vi stjälpa, det kan ingen hjälpa.

Syns ett ljus ej glimma i den mörka däld
Är det hemmets skimmer eller stjärnans eld
Klang, min vackra bjällra, glatt i kvällens ro
Spring, min raska fåle, över fjäll och mo
Första morgonstråle randas i vårt hem
alla skogar småle, och vi le åt dem
om vi stjälpa, det kan ingen hjälpa.