Jag skall sjunga en liten stump
om denne lille katten.
Han skulle springa efter sin svans
men han fick inte fatt’ den.
Katten sprang, svansen slang,
katten sprang och svansen slang.
Denna visan är inte lång
vi kan sjunga den en än en gång.
(men nu tar vi en annan sång.)