Kapten Zoom, intro 1976. Kommer från tv-programmet: Galaxer i mina braxer, sa Kapten Zoom av Sveriges Television. Programmet handlar om Kapten Zoom som spelaa av Anders Linder.