Jag hade en gång en båt
med segel och ruff och köl,
men det var för länge sen
så länge sen.
Svara mig, du! Var är den nu?
Jag bara undrar, var är den nu?

Jag hade en gång en dröm,
jag trodde att den var sann,
så väcktes jag ur min sömn
och drömmen försvann.
Svara mig, du! Var är den nu?
Jag bara undrar, var är den nu?

Det fanns en gång en soldat,
han kysste sin mor farväl,
han sa till sin flicka:
”Du, jag kommer igen.”
Svara mig, du! Var är han nu?
Jag bara undrar, var är han nu?

Det fanns en gång en stad,
i parken där lekte barn,
då släppte man ned en bomb
och staden försvann.
Svara mig, du! Var är den nu?
Jag bara undrar, var är den nu?

Jag hade en gång en båt,
jag drömde en gång en dröm,
men det var för länge sen,
så längesen.
Svara mig, du! Var är dom nu?
Jag bara undrar, var är dom nu?

Text: Cornelis Wreesvijk