Jag är så glad var julenatt
för då blev Jesus född.
Då lyste stjärnan som en sol
och änglar sjöng så sött.

Det lilla barn i Betlehem
han var en konung stor,
som kom från himlens höga slott
ner till vår arma jord.

Nu bor han högt i himmelen
han är Guds son så skön,
som kommer jordens små i håg
och lyssnar till deras bön.

Jag är så glad var julenatt
då sjunger vi hans pris.
Då öppnar han för alla barn
sitt sköna Paradis.

Då tänder mor vartenda ljus
i alla mörka rum,
hon säger stjärnan tändes så
den natten Jesus kom.

Hon säger att den lyser än
och brinner aldrig ut
och om den lyser på min väg
då kommer jag till Gud.

Jag har så kär var julenatt
och mest min Herre Krist
och att han också älskar mig
det vet jag sant och visst.