Ibland går jag runt och trallar,
jag trallar för mej själv,
och för min lilla gris
och grisen blir så glad
så han hoppar när jag trallar
så där på mitt eget lilla vis,
tra-la-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-la-la-la,
tra-la-la-la-lej.