Hjulena på bussen,
de går runt, runt, runt,
runt, runt, runt,
runt, runt, runt.
”Hjulena på bussen…”
runt i hela staden.

Dörrarna på bussen
de går ut och in,
ut och in,
ut och in.
”Dörrarna på bussen…”
runt i hela staden.

Fönstrena på bussen
de går upp och ner,
upp och ner,
upp och ner.
”Fönstrena på bussen…”
runt i hela staden.

Barnen på bussen
säger bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
”Barnen på bussen…”
runt i hela staden.

Papporna på bussen
säger schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh,
”Papporna på bussen…”
runt i hela staden.