Härlig den natten då neder sig sänkte
Himmelens strålande sångarehär!
Härliga sång den åt människorna skänkte,
Älskad af gamla, för barnen så kär!

Ära vare Gud i höjden
Och på jorden frid och fröjd:|
Härliga sång, som oss änglarne bringat!
Härligt den hörts under seklernas gång.
När andra sånger i glömska förklingat,
Klangfull och ny ljuder Betlehems sång.

Härliga upphof till sången den sköna!
Härliga kärlek, som Gud oss bevist!
Budskapet genljöd kring ejden den gröna:
”Födder är frälsaren, Herren och Krist.”

Jublen och fröjdens, vår själ och vår ande!
Gud har oss gifvit sin enfödde Son.
Barnen sin röst med de gamles nu blande
Uti den heliga lofsångens ton!