Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa,
här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag.
Har du sett min apa, min söta fina lilla apa,
har du sett herr Nilsson, ja, han heter faktiskt så.
Har du sett min villa, min Villa Villekulla-villa,
vill å vill du veta, varför villan heter så?

Jo, för där bor ju Pippi Långstrump, tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa,
där bor ju Pippi Långstrump, ja där bor faktiskt jag.

Det är inte illa jag har apa, häst och villa,
en kappsäck full av pengar är det också bra att ha.
Kom nu, alla vänner, varenda kotte som jag känner,
nu ska vi leva loppan, tjolahej tjolahoppsan-sa.

Här kommer Pippi Långstrump, tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa,
här kommer Pippi Långstrump, ja, här kommer faktiskt jag.