Gubben i lådan, gubben i lådan.
Vad har du för dig, sover du?
Kokar du kaffe?
Borstar du skorna?
Gubben i lådan, kom fram.

Gumman i lådan, gumman i lådan.
Vad har du för dig, sover du?
Bakar du bullar?
Klappar du katten?
Gumman i lådan, kom fram.