Ett, två – Pelle Tå
Tre, fyra – Pelle Myra
Fem, sex – kommer gäss
Sju, åtta – kom till måtta
Nie, tie – slipa lie
Elva, tolv – sopa golv
Tretton, fjorton – plocka hjortron
Femton, sexton – vattna hästen
Sjutton, arton – sopa gatan
Nitton, tjuge – slå bonn´ i huve!