Ett, två, hör nu på!
Tre, fyra, se en myra!
Fem, sex, ät nu kex!
Sju, åtta, titta en råtta!
Nio, tio, gå på bio!
Elva, tolv, lägg nu golv!
Tretton, fjorton, en kolonn!
Femton, sexton, lexikon!
Sjutton, arton, en kartong!
Nitton, tjugo, hälsa Hugo!