Ett och två – stå på tå
Tre och fyra – ta en lyra
Fem och sex – äta kex
Sju och åtta – sitt på potta
Nio, tio – gå på bio
Elva, tolv – sopa golv
Tretton, fjorton – plocka hjortron