Nu vilja vi begynna en domaredans,
Men domaren är inte hemma!
Och alla de som vilja i domaredansen gå
Deras hjärtan skola brinna!
Alla säga de: hå, hå, hå!
Alla säga de: nå, nå, nå!
Har du drömt om din käresta i natt,
Så skall du mot mig le.

Text & Musik: Otto Olsson