Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san,
Anders Persson han kuta’ och sprang,
Anders Persson stuga luta och brann,
Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san.

Anders Persson ropte: ge mig hit buteljen,
att den inte brinner opp-san.
Anders Persson klunka och drack,
Anders Persson skrek och ropte: Stor tack!
Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san.

Anders Persson var så glad i hågen,
att hans finkel inte brände opp-san,
Anders Persson han smutta och söp,
Anders Persson snart i backen där stöp,
Anders Persson stuga står i ljusan låga,
Anders Persson stuga brinner opp-san.