Ällinga, vällinga, vattenspruta.
Slog en käring mitt på truta´
Här ska du få, ditt otäcka troll,
för att du inte kan räkna till tolv!
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12!